Eğitim ve Denetim

Eğitim ve Denetim

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ EĞİTİMLERİ

ASLANEGE Özel Güvenlik Eğitim Kurumu 26 Yıllık tecrübesi ile 5188 Sayılı Yasa Kapsamında; Uzman eğitmenler eşliğinde, tüm imkânlara sahip teknolojik dershaneleri ile iş hayatına Özel Güvenlik Görevlisi olarak devam etmek isteyenlere profesyonel eğitim vermekteyiz.

Edindiğimiz tecrübeler ışığında kurumumuzda eğitim alan Özel Güvenlik Görevlisi adayları profesyonel kadro eşliğinde, başarı ve kaliteyi yakalayarak yeni bir kariyer kazanacaktır.

 • İş hayatına Özel Güvenlik Görevlisi olarak devam etmek isteyenlere Temel Eğitim,
 • Yükselme eğitimi almak isteyenlere Silahlı Özel Güvenlik Eğitimi,
 • Daha önce belgesini almış süresi dolmak üzere olan özel güvenlik görevlilerine ise Yenileme Eğitimleri

HİZMET İÇİ ORYANTASYON EĞİTİMLERİ

Özel Güvenlik Görevlisi takviye ve idamesi şeklinde yürütülen eğitimlerimiz profesyonel kadro ( Gece Denetim Uzmanları ve Eğitim Uzmanları) ile 2 safhada; Hizmet Başlangıcı öncesi ve devamı şeklinde icra edilmektedir.

 • Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı sahibi personel, göreve yönelik nitelikleri uygun personel seçimini müteakip hizmet başlangıcı öncesi hatırlatıcı mahiyette Eğitmenlerin eğiticiliğinde Oryantasyon Eğitimine ( 3 Günlük kısaltılmış Temel Eğitim konularından) ,
 • Hizmet Başlangıcının devamı, görevin icra edildiği hizmet yerine göre özel durumların bulunduğu ve görevin icrası esnasında Operasyon Uzmanları ve Eğitmenlerin kontrolünde Görev Başı Eğitimine ( 1 Haftalık Görev Yerinde Göreve yönelik ),
 • Özel Güvenlik Görevlisi personelin görevinin icrası esnasında Gece Denetim Uzmanları marifeti ile eğitimdeki eksikliklerini giderecek mahiyette denetim ve gözetim ile beraber İdame Eğitimlerine (Süresiz) tabi tutulurlar.

Özel Güvenlik Görevlisi personel icra edilen bu denetim eğitimleri ile çok daha profesyonel ve mesleğinin icrasında, dürüst bir çalışan olarak yaptığı işi sahiplenerek yenilikçi, güvenilir, etkin, saygın ve profesyonel hizmetler sunarak, müşteri ve çalışan memnuniyetini hedef almaktadır.

“Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir.”

“Siz sadece asıl işinize odaklanın.”

DENETİM

ASLANEGE müşterilerine sunmuş olduğu personel ve güvenlik hizmetlerin kalite standardını daima en üst düzeyde sürdürebilmek adına, 24 saat kesintisiz devamlılık ilkesi ile gece ve gündüz uzman ve konusunda deneyimli yönetmenleri ile denetim ve kontrollerde bulunmaktadır.

GECE DENETİM

Hizmetlerimizin gece şartlarında hangi düzeyde sürdürüldüğünü yerinde tespit etmek maksadıyla, görevi sadece gece denetim olan bir uzman yöneticimiz görev yapmaktadır.
Kendisine tahsis edilmiş olan aracı ile belirli periyotlarda gece şartlarında projeleri yerinde ziyaret ederek;

 • Personelin kılık kıyafeti,
 • Göreve hakimiyeti,
 • Genel ve özel görev talimatlarını uygulama şekli,
 • Acil durum eylem planlarındaki hareket tarzları,
 • Görev başı eğitimleri,
 • Projede mevcut yazılı doküman, talimat ve denetleme dosyasının güncelliği,
 • Projenin risk analizi

Gibi konuları içeren bir denetleme yapmaktadır.

GÜNDÜZ DENETİM

ASLANEGE’nin verdiği hizmetlerin operasyonel olarak uygulanma şeklinin ve müşteri beklentileri ile memnuniyetinin verilen hizmet ile mukayese edilerek sürekli bir geri besleme döngüsü içinde “daha iyiye nasıl ulaşılır?” sorusuna cevap arayarak, uzman yönetmenler aracılığı ile ortaya koyduğu hizmettir.
Her yönetmen kendisine tahsis edilmiş araçlar ile mesai saatleri içinde ve dışında; hem kendi personelini, vermiş olunan hizmetin kalitesini takip etmekte, hem de müşterilerin beklentilerinin mukayesesini yapmak ve memnuniyet durumunu değerlendirmek üzere firma yetkilileri ile düzenli ziyaret ve görüşmeler yapmaktadır.

ELEKTRONİK DENETİM

Sayısal teknolojinin güvenlik hizmetine sunduğu gelişmiş cihaz ve sistemler ile personel denetimlerimize ilave olarak; akıllı devriye sistemleri ve müşterinin onay vermesi durumunda kameralı alarm izleme sistemleri ile hizmetin etkinlik ve verimlilik denetimleri yapılmaktadır.

AKILLI DEVRİYE SİSTEMLERİ

Müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı görüşmeler ile ortaya konan fiziksel kontrol planı (devriye) dahilinde tesisin; aydınlatma, fiziksel koruyucu tedbirleri, elektriki ve elektronik sistemleri, yangına karşı önleyici tedbirlerin kontrolü gibi sürekli takibi gereken olayları anlık (online) olarak izlenmesine imkan veren bir sistemdir.
Devriye esnasında rapor edilmeye değer bir durum olduğunda ses, resim ve görüntü kaydı yapabilen, yerine getirilmeyen devriye hizmetini yetkililere rapor eden gelişmiş özellikleri bulunmaktadır.
Gerek firma yetkilisi gerek ASLANEGE operasyon yetkilisinin belirlenecek özel durumlarda nasıl (telefon, SMS) haberdar edileceğinin de programlanabilmesine izin vermektedir.