Silahlı Temel Eğitimler

Silahlı Temel Eğitimler

Silahlı Temel Eğitim Kursu, toplam süresi 120 ders saati olan bir özel güvenlik eğitim programıdır. İzmir Basmane’de bulunan özel güvenlik kursumuzda, 5188 sayılı kanunda belirtildiği şekliyle 100 saatlik bölümü silahsız eğitim konularından, kalan 20 saatlik bölümü de silah bilgisi ve atış dersleri olarak öğrencilere verilmektedir. Öğrencilerin eğitim programı sonunda 100 soruluk silahsız, 25 soruluk silahlı toplam 125 soruluk test sınavında başarılı olmaları gerekmektedir ve 5 adet mermi ile atış yapılmaktadır. Test sınavında başarılı olmak, silahlı güvenlik sertifikası alabilmek için silahsız derslerden sorulan 100 sorudan en az 60 soruya doğru cevap vermek gerekmektedir. Soruların puan değeri 1’dir. Silahlı derslerden sorulan 25 adet sorunun her birinin değeri 2 puan ve atış esnasındaki her merminin değeri ise 10 puandır. Yapılan atış ile silah bilgisi soruları beraber değerlendirilmekte olup ortalamada en az 60 almak gerekmektedir.

KATILIM ŞARTLARI

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

• Kamu Haklarından Yasaklı olmamak.

• Yeterli sağlık şartlarına haiz olmak.

• En az lise mezunu olup 21 yaşını doldurmuş olmak.

GEREKLİ BELGELER

• Nufus Cüzdan Fotokopisi

• 5 Adet Fotoğraf

• Diploma veya Öğrenim Belgesi Aslı ve Fotokopisi (En az Lise)

• (Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olur-Devlet hastanesinden)

• İkametgah  

• Sağlık Raporu

 

Eğitim kurumları için