Silahsız Temel Eğitimler

Silahsız Temel Eğitimler

Silahsız Temel Eğitim Kursu, toplam süresi 100 ders saati olan bir özel güvenlik eğitim programıdır. 5188 Sayılı kanunda belirtildiği şekliyle eğitim programı tamamlandığında, öğrenciler 100 soruluk teste katılarak 100 sorudan en az 60 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Soruların puan değeri 1’dir. Silahsız özel güvenlik olabilmek için ortaokul mezunu olup; 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. İzmir’de bulunan, ASLANEGE Güvenlik Eğitim Kurumu, uzman eğitmenleri tarafından verilen temel eğitimlerimize katılarak, Özel Güvenlik Görevlisi olabilir ve sektörde yerinizi alabilirsiniz.

KATILIM ŞARTLARI

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

• Kamu Haklarından Yasaklı olmamak.

• Yeterli sağlık şartlarına haiz olmak.

• En az ortaokul / İlköğretim (8 yıl) mezunu olup 18 yaşını doldurmuş olmak.

GEREKLİ BELGELER

• Nüfus Cüzdan Fotokopisi

• 5 Adet Fotoğraf

• Diploma veya Öğrenim Belgesi Aslı ve Fotokopisi (En az İlköğretim 8 Yıl)

• (Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olur-Devlet hastanesinden)

• İkametgah  

• Sağlık Raporu

Eğitim kurumları için