Yenileme Hizmetleri

Yenileme Hizmetleri

Güvenlik Yenileme Kursu, toplam süresi 60 ders saati olan bir özel güvenlik eğitim programıdır. 5118 sayılı kanunda belirtildiği üzere, özel güvenlik eğitim programlarına katılarak alınan sertifikaların kullanım izni 5 yıl süre ile sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla her beş yılda bir özel güvenlik sertifikalarının yenilenmesi gerekir. Sertifikalarının beş yıllık kullanım süresi dolan çalışanların göreve devam edebilmeleri için kendilerinden yenileme eğitim sertifikası istenir. Ayrıca, özel güvenlik şirket ve özel güvenlik eğitim kurumlarının yöneticilerinin de beş yılda bir yenileme eğitim sertifikalarını Bakanlığa ibraz etmesi zorunludur. Yenileme eğitim programının süresi içinde on saati silah eğitimi verilir. Eğitim programı sonunda sınavda başarılı olanlara güvenlik yenileme sertifikası düzenlenir.

KATILIM ŞARTLARI

• Silahsız Güvenlik ise Temel Eğitimi Sertifikası’nın ibrazı.

• Silahlı Güvenlik ise Temel Eğitimi Sertifikası’nın ibrazı.

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

• Kamu Haklarından Yasaklı olmamak.

• Yeterli sağlık şartlarına haiz olmak.

GEREKLİ BELGELER

• Nüfus Cüzdan Fotokopisi

• Güvenlik Kimlik kartı Fotokopisi

• 3 Adet Fotoğraf

• Diploma Fotokopisi
 

Eğitim kurumları için