MENÜ

EĞİTİM VE DENETİM

DENETİM

ASLANEGE müşterilerine sunmuş olduğu personel ve güvenlik hizmetlerin kalite standardını daima en üst düzeyde sürdürebilmek adına, 24 saat kesintisiz devamlılık ilkesi ile gece ve gündüz uzman ve konusunda deneyimli yönetmenleri ile denetim ve kontrollerde bulunmaktadır.

Gece Denetim

Hizmetlerimizin gece şartlarında hangi düzeyde sürdürüldüğünü yerinde tespit etmek maksadıyla, görevi sadece gece denetim olan bir uzman yöneticimiz görev yapmaktadır.
Kendisine tahsis edilmiş olan aracı ile belirli periyotlarda gece şartlarında projeleri yerinde ziyaret ederek;

  • Personelin kılık kıyafeti,
  • Göreve hakimiyeti,
  • Genel ve özel görev talimatlarını uygulama şekli,
  • Acil durum eylem planlarındaki hareket tarzları,
  • Görev başı eğitimleri,
  • Projede mevcut yazılı doküman, talimat ve denetleme dosyasının güncelliği,
  • Projenin risk analizi

Gibi konuları içeren bir denetleme yapmaktadır.

Gündüz Denetim

ASLANEGE’nin verdiği hizmetlerin operasyonel olarak uygulanma şeklinin ve müşteri beklentileri ile memnuniyetinin verilen hizmet ile mukayese edilerek sürekli bir geri besleme döngüsü içinde "daha iyiye nasıl ulaşılır?" sorusuna cevap arayarak, uzman yönetmenler aracılığı ile ortaya koyduğu hizmettir.
Her yönetmen kendisine tahsis edilmiş araçlar ile mesai saatleri içinde ve dışında; hem kendi personelini, vermiş olunan hizmetin kalitesini takip etmekte, hem de müşterilerin beklentilerinin mukayesesini yapmak ve memnuniyet durumunu değerlendirmek üzere firma yetkilileri ile düzenli ziyaret ve görüşmeler yapmaktadır.

Elektronik Denetim

Sayısal teknolojinin güvenlik hizmetine sunduğu gelişmiş cihaz ve sistemler ile personel denetimlerimize ilave olarak; akıllı devriye sistemleri ve müşterinin onay vermesi durumunda kameralı alarm izleme sistemleri ile hizmetin etkinlik ve verimlilik denetimleri yapılmaktadır.

Akıllı Devriye Sistemleri

Müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı görüşmeler ile ortaya konan fiziksel kontrol planı (devriye) dahilinde tesisin; aydınlatma, fiziksel koruyucu tedbirleri, elektriki ve elektronik sistemleri, yangına karşı önleyici tedbirlerin kontrolü gibi sürekli takibi gereken olayları anlık (online) olarak izlenmesine imkan veren bir sistemdir.
Devriye esnasında rapor edilmeye değer bir durum olduğunda ses, resim ve görüntü kaydı yapabilen, yerine getirilmeyen devriye hizmetini yetkililere rapor eden gelişmiş özellikleri bulunmaktadır.
Gerek firma yetkilisi gerek ASLANEGE operasyon yetkilisinin belirlenecek özel durumlarda nasıl (telefon, SMS) haberdar edileceğinin de programlanabilmesine izin vermektedir.