Özel Güvenlik Eğitimleri

Özel Güvenlik Eğitimleri

Güvenlik Eğitiminde Sektörün Lideri

Geçmişten bu yana edindiğimiz tecrübeler sayesinde, Eğitim Kurumumuzda eğitim alan Özel Güvenlik Görevlisi adaylarına, tecrübenin getirdiği Başarı ve Kaliteyi yaşatmaktayız. 

ASLANEGE Özel Güvenlik Eğitim Kurumu, konusunda uzman Eğitmenleriyle iş hayatına Özel Güvenlik Görevlisi olarak devam etmek isteyen adaylara Özel Güvenlik Temel Eğitimi, 5188 Sayılı yasa kapsamında Özel Güvenlik Görevlisi olanlara da 5 yılda bir almaları gereken Özel Güvenlik Yenileme Eğitimlerini vermeye devam etmektedir.

Konusunda uzman eğitmenler öncülüğünde, geniş ve ferah eğitim koşullarında, tamamı 5188 sayılı özel güvenlik hizmetleri kanunu çerçevesinde verilen eğitimlerimiz;

• Kariyerine özel güvenlik görevlisi olarak devam etmek isteyenlere temel eğitimler,

• Yükseltme eğitimi almak isteyenlere silahlı özel güvenlik eğitimleri,

• Kendi bünyesinde güvenlik görevlisi istihdam eden işletmelere ise hizmet içi ve yenileme eğitimleri.

 

Silahsız Temel Eğitim

Silahsız Temel Eğitim

Silahsız Temel Eğitim Kursu, toplam süresi 100 ders saati olan bir özel güvenlik eğitim programıdır. 5188 Sayılı kanunda belirtildiği şekliyle eğitim programı tamamlandığında, öğrenciler 100 soruluk teste katılarak 100 sorudan en az 60 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Soruların puan değeri 1’dir. Silahsız özel güvenlik olabilmek için ortaokul mezunu olup; 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. İzmir’de bulunan, ASLANEGE Güvenlik Eğitim Kurumu, uzman eğitmenleri tarafından verilen temel eğitimlerimize katılarak, Özel Güvenlik Görevlisi olabilir ve sektörde yerinizi alabilirsiniz.

Silahlı Temel Eğitim

Silahlı Temel Eğitim

Silahlı Temel Eğitim Kursu, toplam süresi 120 ders saati olan bir özel güvenlik eğitim programıdır. İzmir Basmane’de bulunan özel güvenlik kursumuzda, 5188 sayılı kanunda belirtildiği şekliyle 100 saatlik bölümü silahsız eğitim konularından, kalan 20 saatlik bölümü de silah bilgisi ve atış dersleri olarak öğrencilere verilmektedir. Öğrencilerin eğitim programı sonunda 100 soruluk silahsız, 25 soruluk silahlı toplam 125 soruluk test sınavında başarılı olmaları gerekmektedir ve 5 adet mermi ile atış yapılmaktadır. Test sınavında başarılı olmak, silahlı güvenlik sertifikası alabilmek için silahsız derslerden sorulan 100 sorudan en az 60 soruya doğru cevap vermek gerekmektedir. Soruların puan değeri 1’dir. Silahlı derslerden sorulan 25 adet sorunun her birinin değeri 2 puan ve atış esnasındaki her merminin değeri ise 10 puandır. Yapılan atış ile silah bilgisi soruları beraber değerlendirilmekte olup ortalamada en az 60 almak gerekmektedir.

Yenileme Hizmetleri

Yenileme Hizmetleri

Güvenlik Yenileme Kursu, toplam süresi 60 ders saati olan bir özel güvenlik eğitim programıdır. 5118 sayılı kanunda belirtildiği üzere, özel güvenlik eğitim programlarına katılarak alınan sertifikaların kullanım izni 5 yıl süre ile sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla her beş yılda bir özel güvenlik sertifikalarının yenilenmesi gerekir. Sertifikalarının beş yıllık kullanım süresi dolan çalışanların göreve devam edebilmeleri için kendilerinden yenileme eğitim sertifikası istenir. Ayrıca, özel güvenlik şirket ve özel güvenlik eğitim kurumlarının yöneticilerinin de beş yılda bir yenileme eğitim sertifikalarını Bakanlığa ibraz etmesi zorunludur. Yenileme eğitim programının süresi içinde on saati silah eğitimi verilir. Eğitim programı sonunda sınavda başarılı olanlara güvenlik yenileme sertifikası düzenlenir.

Silah Fark Eğitimleri

Silah Fark Eğitimleri

Silah Fark Temel Eğitim Kursu, toplam süresi 20 ders saati olan, silahsızdan silahlıya geçiş fark eğitim programıdır. 5188 Sayılı kanun gereği 100 saatlik silahsız eğitim kursuna katılarak başarılı olan silahsız sertifika alan öğrencilerden, aldıkları silahsız sertifikayı silahlıya çevirmek isteyenler için verilen silah fark eğitim programıdır. Silah bilgisi ve atış derslerinden meydana gelmektedir.

Kurs programı sonunda öğrenciler 25 soruluk silahlı bölümden test sınavına tabi tutulmakta ve 5 adet mermi ile atış sınavına tabi tutulmaktadırlar.

25 adet sorunun her birinin değeri 2 puan, Atış esnasındaki her merminin değeri ise 10 puandır. Yapılan atış ile silah bilgisi soruları beraber değerlendirilmekte olup ortalamada en az 60 almak gerekmektedir.

KATILIM ŞARTLARI

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

• Kamu Haklarından Yasaklı olmamak.

• Yeterli sağlık şartlarına haiz olmak.

• En az lise mezunu olup 21 yaşını doldurmuş olmak.

GEREKLİ BELGELER

• Nufus Cüzdan Fotokopisi

• 5 Adet Fotoğraf

• Diploma veya Öğrenim Belgesi Aslı ve Fotokopisi (En az Lise)

• (Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olur-Devlet hastanesinden)

• İkametgah  

• Sağlık Raporu

 

aslanege eğitim kurumu