5188 sayılı Yasa ve Yönetmelik doğrultusunda Silahlı özel güvenlik görevlisi olarak görev alan bireylerin her yıl senede en az bir defa yapılması zorunlu olan, yıllık alması gereken  eğitim türüdür. Eğitimin amacı; görevli silahlı özel güvenlik görevlilerinin silah kullanmasını gerektirecek hallerde güvenliği ve atış becerisini artırarak görevleri esnasında oluşabilecek uygulamadaki aksaklıkları gidermektir. Bireysel ilginin ön plana alındığı, teorik ve uygulamalı bölümden oluşan ve tamamen profesyonel atış uzmanı eğiticilerimiz tarafından verilen atış eğitim şeklidir.

Hizmet içi eğitim atışlarında; ASLANEGE Özel Güvenlik Eğitim Kurumu olarak her güvenlik görevlisine poligon ortamında asgari 25 atış yaptırırız. Poligon ortamında yapılacak bu atışlarda adaylarımız, kurumumuz demirbaşında kayıtlı olan tabancalar ile atış yapabileceği gibi , görev aldıkları kurum demirbaşında kayıtlı olan tabancalarla da atış yapabilir. 

Silahlı Eğitimlerimiz deki Genel Uygulamalar ;

  1. Aşama Teorik Silah Bilgisidir. Teorik bölümde, atıcılık ve nişan almanın ayrıntıları incelenirken, Silahın mekanik yapısı da ayrıntılı olarak incelenir.
  2. Aşama olan, Uygulamalı Atış Eğitiminde ise; Atışlar uzman eğiticilerimiz arafından yaptırılır ve daha mükemmel atış için ne yapılması gerektiği analiz edilip, bireysel olarak kişilere hataları ve dikkat etmeleri gereken noktalar tekrar belirtilir. Tüm bunlar sonucunda bireysel atış becerisi maksimize edilir.