Açık Rıza Metni Formu Güvenlik

Açık Rıza Metni Formu Güvenlik

07.04.2016 tarihinde ResmîGazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte,ASLANEGE Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.  (Bundan sonra ASLANEGE veya Şirket olarak anılacaktır) olarak, “Veri Sorumlusu “sıfatıyla, tarafımıza herhangi bir şekilde iletilen kişisel bilgilerinizin, aşağıda açıklanacağı çerçevede kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği ve anonimleştirileceği mevzuatın izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği / devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildirme yükümlülüğümüz doğmuştur.

Kanun ve ikincil mevzuatta belirtilen esaslara uygun olmak şartıyla, aşağıda belirtilen amaç ve esaslarda işlenebilirve üçüncü kişilere aktarılabilir.

Bu kişisel veriler, kullanıcı tarafından fiziki ya da sanal ortamda her türlü yöntemle doğrudan verilen;

 • Ad ve soyadı,
 • C Kimlik No,
 • Telefon numarası(ev ve iş), adres, e-posta adresleri, faks gibi iletişim bilgileri,
 • Cinsiyeti,
 • Doğum tarihi ve Doğum yeri,
 • Eğitim durumu ve düzeyi,
 • Medeni durumu,
 • Kişiye ait özel bilgiler,
 • Beğeni ve tercihleri,
 • Ödeme bilgileri,
 • Eğitim ve iş tecrübesi geçmişi/özgeçmiş bilgileri,
 • İş ünvanı/mesleği/çalıştığı yer
 • Yasal düzenlemelerin olanak tanıdığı kapsamda genel toplantı ve etkinlik görsellerini oluşturan fotoğraflar,
 • Sağlık verileri,
 • Sabıka kaydı gibi veriler,
 • ASLANEGE, Kişisel Veri envanterinde ve Çalışan Aydınlatma Beyan Formunda belirtilmiş diğer kişisel veriler,

gibi konuları içeren kişisel verilerdir.

Ayrıca  sair kanallardan/dolaylı yollarla elde edilen, kullanıcı’ ya ait uygulama kullanım bilgileri, web sitesi, blog, uygulama vb. üzerinden yapılan girişler sırasında elde edilecek veriler, e-bülten okuma/tıklama hareketleri, üyelik kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan mecralardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemleri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri, kamuya açık bilgi bankalarının sunduğu veriler, kullanıcının sosyal medya platformları (örn. Facebook, WhatsApp, Google Plus, Twitter, Spotify, İnstagram gibi sosyal paylaşım siteleri) aracılığıyla web sitesine veya uygulamalara bağlanması halinde kullanıcının ve arkadaşlarının bu sosyal medya hesaplarındaki paylaşıma açık profil ve verileri, web sitelerinde ve uygulamalarında gezinme/trafik bilgileri gibi yöntemlerle de kişisel veri toplanabilmektedir.

ASLANEGE’ ye iletmiş olduğum veya ASLANEGE’nin meşru ve bilinen usul ve işlemler çerçevesinde edindiği kişisel veri, biyometrik veri ve sağlık verisi dahil her türlü nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer verinin aydınlatma formu kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde ASLANEGE’ninbirlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. Kişiler ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurt dışına aktarılması dahil olmak üzere işlenmesine dair aydınlatma metnini okuduğumu veaçık rızam olduğunu,

Kabul ediyorum.

Kabul etmiyorum.

 

Adı-Soyadı:                                      

İmzası:          

Tarih:

İndirmek için bağlantıyı tıklayınız.